Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”

0
145
Rate this post

Wstęp

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa mająca na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Oprócz wprowadzenia ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania, program ten oferuje atrakcyjne dofinansowanie dla osób chcących zmodernizować swoje gospodarstwa domowe. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje o programie oraz szczegóły dotyczące dostępnych form wsparcia finansowego.

Krótki opis programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” koncentruje się na ograniczeniu emisji szkodliwych substancji poprzez wymianę starych kotłów i termomodernizację budynków. Jest to odpowiedź na rosnący problem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w obszarach miejskich.

Cel programu

Głównym celem programu jest redukcja zanieczyszczeń powietrza przez modernizację systemów ogrzewania i zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Czyste powietrze dofinansowanie

Kto może skorzystać?

 • Właściciele domów jednorodzinnych.
 • Współwłaściciele nieruchomości mieszkalnych.

Warunki uzyskania dofinansowania

 • Posiadanie nieruchomości mieszkalnej.
 • Planowane działania muszą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji.

Rodzaje wsparcia finansowego

Dofinansowanie w ramach programu może pokryć do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodów wnioskodawcy. Środki można przeznaczyć na:

 1. Wymianę starych kotłów:
  • Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowoczesnych, ekologicznych systemów ogrzewania.
 2. Montaż systemów ogrzewania odnawialnego:
  • Wsparcie na instalację systemów takich jak pompy ciepła, kotły na biomasę.
 3. Prace termomodernizacyjne:
  • Dofinansowanie na ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi na bardziej energooszczędne.

Procedura uzyskania dofinansowania

 • Złożenie wniosku: Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Ocena wniosku: Wniosek podlega ocenie pod kątem spełnienia warunków programu.
 • Realizacja inwestycji: Po pozytywnej ocenie wniosku, inwestycja może być przeprowadzona.
 • Rozliczenie projektu: Po zakończeniu inwestycji, należy dokonać rozliczenia i otrzymać dofinansowanie.

Wnioski i zalecenia

Korzyści z dofinansowania

 • Oszczędności Finansowe: Dofinansowanie znacząco obniża koszty inwestycji.
 • Poprawa Jakości Powietrza: Modernizacja ogrzewania przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji.
 • Zwiększenie Wartości Nieruchomości: Modernizacja i termomodernizacja zwiększają wartość nieruchomości.

Dalsze kierunki działania

 • Promocja Programu: Zwiększenie świadomości o dostępnych środkach dofinansowania.
 • Współpraca z ekspertami: Konsultacje z ekspertami w celu optymalnego wykorzystania dostępnych środków.

Program „Czyste Powietrze” oferuje nie tylko poprawę stanu środowiska, ale również konkretną pomoc finansową dla osób, które chcą przyczynić się do tej zmiany. Zachęcamy do skorzystania z tej okazji i inwestycji w czystsze jutro. Włączając się w program „Czyste Powietrze”, każdy z nas może mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza, co przekłada się na zdrowsze życie oraz lepszą przyszłość dla następnych pokoleń.

+Artykuł sponsorowany+